Management Structure

Mr Chris J Fortuin

Mr Chris J Fortuin

Municipal Management

Ons strewe daarna om ons diensstandaarde en dienslewering te verbeter sodat dit ‘n verskil aan mense se lewens sal maak.

Mr Gary Cloete

Mr Gary Cloete

Human Resource

Ons doelwit is om menslike hulpbronne te ontwikkel wat sal lei tot menslike welvaart.

Mr Immanuel Smith

Mr Immanuel Smith

Project Management

Ons wil verseker dat mense se lewenskwaliteit en selfrespek verhoog word. Fokus areas is dus om kwaliteit onderwys, opvoeding en sport fasiliteite te ontwikkel. Ook om kultuur erfenisse te bewaar, beskerm en te laat oorleef.

Mnr R Datadin

Mnr R Datadin

Financial Management

Deur doelgerigte bestuur, strewe ons na die bereiking van finansiële doelwitte en daardeur verseker ons finansiële lewensvatbaarheid.

Mnr JT Loubser

Mnr JT Loubser

Economic Development & Tourism

Ons primêre doelwit is om werk en welvaart te genereer in ons streek. Die klem sal dus wees op grootskaalse verbetering in die algemene lewensstandaarde van mense, selfrespek en vryheid van keuse.

Ms Elizabeth Bezuidenhoudt

Ms Elizabeth Bezuidenhoudt

Administration

Ons strewe daarna om alle administratiewe aspekte van die raad effektief te ko-oordineer en deurgans te verseker dat dit verantwoordbaar, deursigtig en doeltreffend is.

NAMAKWA combines the unspoilt expanses of Namaqualand & Hantam Karoo to form a region of exquisite natural beauty & contrast. This is a land where ancient history, modern technology and the universe join in harmonious concord.

   CONTACT US

Van Riebeeck Street
Springbok 8240

   info@namakwa-dm.gov.za

Tel:+27(0) 27 712 8000
Fax: +27(0) 27 712 8040

Emergency no: 10177